En gründerhistorie

gründerhistorie

En gründerhistorie

En gründerhistorie

«Gjør det nå, ikke vent til i morgen».

Dette er en fundamental tanke for å lykkes, mener gründer og produktutvikler hos Arctic Nutrition, Hogne Hallaråker. I denne artikkelen skal vi ta deg med på reisen til en gründer med opphav i Volda.

Interesse for havet

Det startet med en interesse for livet i fjøra. Helt siden Hogne var fem år ruslet han i strandkanten, rotet i tang og tare, og så etter liv.

Interessen for havet har han hatt hele livet. Da tiden var inne for å velge utdanning ble naturvitenskap et naturlig valg. I tre år studerte han akvakultur på høgskolen i Sogndal, før han gikk videre til marinbiologi på Universitetet i Bergen. Han spisset seg inn mot kveitelarver, og ble slik kjent med den positive virkningen fosfolipider har på larvene sin utvikling frem mot voksen fisk. Ulike larvedeformasjoner er en utfordring innen kveiteoppdrett, og disse forsvant så og si med inntak av omega-3 fosfolipider i starten av larvefasen.

Hogne sitat 2

Før han var ferdig med studiet fikk han tilbud om lektorjobb på Høgskulen i Volda, hvor han underviste i biologi og kjemi. På dette tidspunktet begynte gründerspiren å vokse, og i 1995 åpnet Hogne sin første bedrift. Dette var «Biologen Zoo» i Volda, en dyrebutikk med fisk, kaniner, fugler og andre dyr. Butikken hadde han i 10 år før han solgte den videre.

«Butikken startet jeg på grunn av den kommersielle interessen. Jeg liker å få til nye ting, så da begynte jeg med det». 

Etablerte Arctic Nutrition i 2011

Hogne fikk videre jobb som fabrikksjef i et pilotanlegg som utviklet fettsyrer. Det var i dette selskapet, Natural ASA, han etablerte idéen om et nytt selskap som bygget på idéen om fosfolipider, og som skulle hete «Natural Phospholipids». Før dette selskapet ble etablert ble Natural ASA kjøpt opp av Aker Biomarine, der Hogne ble tilsett og arbeidet i tre år.

I denne perioden hadde han et ønske om å ta videre fosfolipid-tanken, som ikke ble videreutviklet i Aker Biomarine etter at de kjøpte opp firmaet. Dette ønsket resulterte i at Arctic Nutrition ble etablert i 2011, sammen med Jan Remmereit og Harald Nordal. Alle tre var allerede en del av fagmiljøet i Ørsta som hadde forsket på fettsyrer siden 1997.

Sitat Hogne

I 2012 fikk de tak i flere regionale investorer. De kunne nå utvikle firmaet, og formidle forskningshistorien om omega-3-fosfolipid fra silderogn.

«I starten sette vi oss noen forretningsmål, og da var det viktig å sikre verdikjeden. Vi måtte ha nok kunnskap til å kunne etablere prosessen. Det innebar kunnskap om logistikk, forskning, og salg».

Fosfolipider

Lokalmiljøet etterspurte Romega

I startfasen var det ikke et mål i seg selv å etablere en egen nettbutikk. Lokalmiljøet og enkelte selskap begynte etterhvert å etterspørre produktet, og i 2016 ble nettbutikken etablert som en prøveordning. Der ble Romega solgt som ferdig produkt; et kosttilskudd i form av kapsler med fettstoff fra silderogn.

Året etter fikk Arctic Nutrition nasjonal profilering etter et innslag på TV2. Der ble de positive effektene av omega-3 fra silderogn presentert. Dette førte til at Romega ble utsolgt på tre timer, og nettbutikken "kollapset" som følge av den store pågangen.

«Da så vi at det var fornuftig å produsere mer Romega. Vi måtte i tillegg ha en større organisasjon for å kunne dekke behovet i markedet».

Siden 2017 har fagmiljøet ekspandert, og Arctic Nutrition har i dag flere tusen kunder som daglig bruker Romega.

Gjør det nå!

Hogne forklarer at gründertanken alltid har vært der, men prosessen har også ført med seg mye lærdom.

«Gjennom å være gründer har jeg lært at man må gjøre ting enkle. Do it now! Ikke vent til dagen etterpå, eller timen etterpå. Tiden går fort, og man må gjøre mye selv i tidlig fase. Derfor kan man ikke utsette noe som helst».  

De første fem årene etter at Arctic Nutrition ble grunnlagt gikk det mye i ett, og ferie og fritid var sjelden vare.

«I starten måtte alle gjøre alt. Da hadde jeg selvsagt mye ansvar, og det var svært varierte arbeidsoppgaver. Det var mye armer og bein».

I dag er arbeidshverdagen annerledes, men fremdeles hektisk. Arctic Nutrition har et stort fagmiljø, der oppgavene i mye større grad blir fordelt. Hogne bruker store deler av tiden sin på møter, salgsreiser og prosjektoppfølging.
Sitat Hogne

«Det er mye mer administrativt arbeid nå enn før. De siste årene har jeg blant annet brukt mye tid på den kliniske oppfølgingen på Haukeland sykehus».

Fremtidige planer for Romega

Det ligger mye forskning og arbeid bak et firma som Arctic Nutrition. For å oppnå suksess må man ha troen på eget produkt, men det ligger samtidig en tydeleg motivasjon bak alt arbeidet.

«Det er kjekt å merke at man får til noke, og at det man får til faktisk kan være nyttig og positivt for andre menneske».

Til tross for at Arctic Nutrition opplever suksess med Romega, betyr ikke det at produktet er ferdig utviklet. Hogne forklarer at det er flere planer for Romega i fremtiden. Det er blant annet ønskelig å lage Romega i flytende form, samt å utvikle det til spesifiserte bruksområde.
«I dag har vi ett produkt som menneske bruker av forskjellige grunner. Vi ønsker å differensiere det mer. Det kan være å lage ett produkt som er tilpasset ledd, ett som er tilpasset hjerne, og ett som er tilpasset hjertet».

Denne gründerhistorien er ikke ferdig enda

Det er ingen tvil om at det ligger en sterk interesse, et godt fagmiljø og en sterk vilje bak gründerhistorien til Hogne. Og selv om Romega har blitt en suksess i dag, stopper det ikke tanken om videreutvikling av produktet. Det skal bli interessant å følge Hogne og miljøet hos Arctic Nutrition inn i fremtiden.
Det er bare å følge med, for denne gründerhistorien er ikke ferdig skrevet.
STANDARD STØRRELSE NETTSIDE (1)

Kontakt oss