´ --> icon-account icon-glass
✓ Ingen bindingstid ✓ Alltid fri frakt ✓ Intropris
En bærekraftig kilde til omega-3

En bærekraftig kilde til omega-3

Vi i Arctic Bioscience (tidligere Arctic Nutrition) er stolte av å kunne kalle Romega for en av Norges mest bærekraftige kilder til omega-3. Å være bærekraftig innebærer å bidra til en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge de fremtidige generasjoner sine muligheter til å tilfredsstille sine behov. Bærekraft som begrep kan til tider oppleves «oppbrukt», og flere bruker det uten godt nok grunnlag. I praksis kan alle firma si at de er bærekraftige, uten at dette nødvendigvis stemmer.

Som bruker av Romega kan du være trygg på at vårt produkt er bærekraftig. Derfor vil vi stegvis ta deg med gjennom reisen til Romega, som en av Norges mest bærekraftige kilder til omega-3.

Sild fra bærekraftig fiskeri

Vi har godt samarbeid med lokale fiskeri, som leverer sild til fiskemottaket på Pelagia Liavåg. Alle fiskebåter som leverer sild til mottaket er sertifisert gjennom MSC, Marine Stewardship Council, en internasjonal non-profit organisasjon som er etablert for å sikre bærekraftig fiskeri.1

Sildebestanden er stor og godt regulert

Helt frem til 70-tallet var sild hverdagskost på det norske matbordet. I samme periode førte overfiske til at silda, tragisk nok, nesten forsvant.2 I dag må fiskeriet i Norge holde seg til bestemte kvoter, for å sikre at det alltid er nok fisk i havet. Det er kvota som avgjør hvor mange tonn fisk man kan fiske av bestemte andeler av gytebestanden.

Årsklassesammensetning er en faktor som avgjør størrelsen på kvotene, da det er viktig at sammensetningen alltid er stabil. Dersom det ett år er en dårlig årsklasse vil kvota gå ned, og dersom det er en god årsklasse vil kvota gå opp. Dette blir avgjort på bakgrunn av alderssammensetningen på den bestemte bestanden.

«Dersom man har en stor bestand, der største andelen av fisken er gytemodne, så vil det bli en lavere kvote. Dersom det er en bestand med mange årsmodne, så blir det en større kvote. Det er slik det fungerer», forteller gründer Hogne Hallaråker.

I tillegg er forvaltningen basert på andre fiskeslag. Eksempelvis, så spiser torsk andre fiskeslag, og deriblant silda. Dersom det ett år er en stor torskebestand, vil dette naturligvis påvirke sildebestanden.

«Derfor er det viktig at alle arter blir forvaltet i sammenheng med hverandre. Altså, at sild og makrell blir forvaltet opp mot annen hvit fisk, som torsk og hyse», sier Hogne.  

Gjennom å drive en slik fiskeforvaltning, vil man sikre at framtidig fiskeri kan drive på lik måte som det blir gjort i dag. Norsk vårgytende sild er godt overvåket, nettopp for å sikre en stor og bærekraftig bestand.

Enorme sildestimer langs norskekysten

Silda opererer i stimer. I gyteperioden vil de gå sammen i store mengder på et avgrenset areal. Det at silda opererer i enorme sildestimer, gjør henne lett tilgjengelig for fiske, og det blir derfor brukt mindre drivstoff i fiskeprosessen. Produksjon av sild avgir et svært lavt karbonavtrykk, og blir faktisk vurdert som et av de mest miljøvennlige artene i matproduksjon.3

I dag finnes det enorme sildestimer langs norskekysten, og sild er potensielt den største fiskebestanden i Atlanterhavet. I følge Havforskingsinstituttet kan en stor stim med sild veie like mye som hele Norges befolkning. I 2006 var gytebestanden til norsk vårgytende sild alene på over 10 millionar tonn.

Lavt trofisk nivå

Silda er direkte bærekraftig fordi det er en art som lever på et lavt trofisk nivå. Det vil si at silda ikke er en rovfisk som spiser andre fiskearter, men at den spiser plankton. Sild er derfor lavt på næringskjeden, og jo lavere trofisk nivå, jo mindre miljøavgifter er også hopet seg opp i arten.

«Jo lengre nede man er på næringskjeden, jo mer bærekraftig er det å utnytte den gjeldende arten. Sild spiser plankton, ikke andre fisker – de er altså plantespisere. Dette er bedre enn for eksempel torsk, som er kannibaler.»

Verdens beste råstoff

Den vårgytende norske silda blir fisket for å lage filet som blir solgt utenlands. Når fisken er ferdig filetert, blir alle fiskedeler sortert til ulike formål. Tidligere har silderogn vært ubrukt eller brukt som dyrefôr.

«Når rognen kommer ut med innmaten, så tar vi den bort fra resten, slik at vi kan bruke den videre. Resten av innmaten går til dyrefôr.»

Silderogn er derfor et restråstoff som vi har tatt i bruk på en ny måte. Dette forlenger næringskjeden til silda, og fører til god utnyttelse av marine ressurser, siden silda i større grad blir benyttet i sin helhet.

Silda er et komplett råstoff, og er stappfull av viktige vitaminer og næringsstoffer. Silderogn inneholder store volum av de viktige omega-3-fettsyrene DHA og EPA. Det å utvinne fettstoff fra rogn er en svært krevende prosess. I Arctic Bioscience  har vi forsket frem metoder for å ta ut disse næringsstoffene. Innovativ teknologi har vært avgjørende i denne prosessen, men hvordan dette blir utført i detalj, er vår egen store hemmelighet.

Lokal verdiskaping

Arctic Bioscience er lokalisert på Ørsta i Sunnmøre - et tettsted med lange tradisjoner innen sildefiske. For oss handler det også om å ta vare på lokal fiske langs kysten, og slik være med på å ivareta en viktig kystarv. Samtidig er det ganske uvanlig å ha et slikt forskingsmiljø av internasjonal kaliber på et så lite tettsted som i Ørsta.

«Vi er et lipidutviklingsselskap, som er spesialisert på lipidteknologi og prosessering. Dette er helt nytt på våre kanter.»

Produksjon av Romega har et lavt energiforbruk gjennom hele verdikjeden før eksport. Vi jobber samtidig med utvikling av ny fabrikk ved hovedkontoret i Ørsta, og vil slik få full kontroll over hele produksjonskjeden. Silda som blir fisket i havet utenfor Mørekysten, vil ha kort reisevei til ferdig produkt når den nye fabrikken står klar.

Den lokale fabrikken vil sørge for flere arbeidsplasser, en heil-norsk verdikjede av et bærekraftig og kortreist kosttilskudd, og samtidig bidra til et positivt løft for norsk helsenæring.4

Kontor i hovdebygda ørsta

En av Norges mest bærekraftige kilder til omega-3

Den norske biomarine næringens fremtidige suksess er spådd å være knyttet til større fokus på optimalt bruk av bærekraftig marint restråstoff.Denne tankegangen er selve fundamentet i Arctic Bioscience.

Det å ha fokus på bærekraft handler ikke bare om å være snill med miljøet, men også om å tenke smart og langsiktig. Gjennom optimalisert utnyttelse av den norske vårgytende silda, bidrar vi til fremvekst av en fremtidsrettet næring. Vi er stolte av å kunne tilby et produkt som er til fordel for både folkehelse og biomarin næring, og som i prosessen ivaretar og bygger på miljømessige hensyn.

Å drive bærekraftig er et samfunnsansvar, og det tar vi på alvor.

1. https://www.msc.org/no/hva-vi-gjoer/vaar-tilnaerming/hva-er-baerekraftig-fiske
2. https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/dette-er-verdens-mest-barekraftige-fiskemat.html
3. https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/sjekk-hvilken-mat-som-er-best-for-miljoet.html
4. https://www.lmi.no/2020/03/27/arctic-nutrition-bygger-ny-farmasoytisk-fabrikk-i-orsta/
5. https://fiskeribladet.no/tekfisk/nyheter/?artikkel=59885

Eldre innlegg Nyere innlegg

Romega® HJERNE med B-vitaminer

Påfølgende forsendelser blir levert hver 4. måned for kun kr 796 (kr 199 pr mnd)

Introduksjonspris: GRATIS. Kun kr 79 i porto

Portofritt levert hver 4.måned

*Du må godkjenne betingelsene før du kan bestille

*Du har ikke oppgitt riktig postnummer

*Du har ikke oppgitt riktig e-postadresse

Ja takk! Jeg bestiller abonnement på Romega HJERNE og får første forsendelse gratis. Jeg
betaler kun kr 79,- i porto. Som abonnent vil du motta faste forsendelser med Romega HJERNE hver fjerde måned, til en pris av kun kr 796, portofritt
tilsendt (kr 199 pr. måned).

Abonnementet har ingen bindingstid og kan stoppes
eller endres etter eget ønske, enten via e-post eller telefon, senest 14 dager før neste utsendelse. Dersom du angrer på din første bestilling etter å ha mottatt introduksjonstilbudet, har du 14 dagers angrerett.

Med abonnementet får
du automatisk et gratis og uforpliktende medlemskap i kundeklubben FRISK, og du
kan motta tilbud via sms, post, tlf. eller e-post. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket
via e-post eller telefon.