icon-account icon-glass
✓ Ingen bindingstid ✓ Alltid fri frakt ✓ Intropris
Silderogn

Silderogn - det perfekte råstoff

Norsk vårgytende sild, verdens største sildebestand, legger hvert år i februar et teppe av rogn på havbunnen utenfor Mørekysten. Vekten av rogna er tre ganger samlet vekt av hele Norges befolkning. Her kan du lese historien om dette fantastiske råstoffet.

En vandrende fiskeart

Mens havstrømmen renner som en gigantisk elv nordover langs kysten, fraktes sildelarver langt inn i Barentshavet. Her vokser sildelarvene til småsild. Når silda er 3–4 år gammel, svømmer den vestover ned langs kysten. Silda kan bli hele 25 år gammel og nå en størrelse på 40 cm.

Sild er viktig i flere økosystemer

Silda har stor betydning for økosystemene langs kysten, i Norskehavet og i Barentshavet. Silda kan opptre i enorme stimer på opptil 500 millioner individer. Det er et mektig skue!

Silda beiter på raudåte, og er selv en viktig matressurs for rovfisk som torsk, sei og annen bunnfisk, i tillegg til hval. Store flokker av spekkhoggere følger silda på dens vandringer, og mange andre fiskeslag kommer for å beite på sildeegg og larver. Yngel og voksen sild er også mat for sjøfuglene. Silda er mat for andre hele livet, og bare en ørliten del av egga blir voksen fisk.

Bærekraftig fiskeri på Sunnmøre

Enorme mengder sild langs norskekysten

På grunn av de rike forekomstene av sild med innsig av enorme stimer nær kysten vår, har det vært forholdsvis lett å fange store mengder. Sildefisket har i lange perioder vært det viktigste norske fisket, og hatt stor betydning for økonomien og mattilgangen i landet vårt.

Fra midten av 1960-tallet førte overfiske til kvoteregulert fangst av sild, og i 1970 var praktisk talt hele gytebestanden borte. Kollapsen skyldtes en kombinasjon av overfiske og naturlige svingninger. Ny kunnskap og strenge reguleringer gjorde det mulig å bygge opp sildebestanden. I dag er bestanden av norsk vårgytende sild godt overvåket, nettopp for å sikre en stor og bærekraftig bestand.

Sild fra bærekraftig fiskeri

Fiskeriene etter sild er sertifisert av MSC (Marine Stewardship Council), en internasjonal «nonprofit» organisasjon etablert for å sikre bærekraftig fiskeri.

I Romega benytter vi rogn fra fiskeriet som foregår om vinteren under gyteinnsiget langs norskekysten. Ved fileteringen av sild kan rogna, som er å regne som et restråstoff, utnyttes. Bare beskjedne mengder blir utnyttet til konsum i dag.

Sild fra bærekraftig fiskeri

Hva er det som gjør silderogn så spesielt, tenker du kanskje?

Silderogn inneholder startpakken for nytt liv, nettopp derfor er dette et fantastisk råstoff. Silderogn er svært næringsrikt med høyt protein- og fettinnhold, og det inneholder alle næringsstoffer, vitaminer og mineraler som silda trenger for å utvikle seg presist.

Rundt 60% av fettet i silderogn er i form av omega-3 bundet fosfolipider. Hoveddelen av fettet som vi får i oss gjennom matvarene vi spiser er triglyserider. Romega skiller seg fra flere andre omega-3 produkter på markedet med sitt innhold av fosfolipider.

Hovedråstoffet i Romega

Næringsstoffene i silderogn kan være nyttige, ikke bare for sildelarven som skal bli til voksen fisk, men også for mange andre dyr i tillegg til oss mennesker. I Romega er mange av disse næringsstoffene blitt bevart i prosessen fra rogn til kapsel.

For en unik ressurs naturen byr oss, og det rett utenfor stuevinduet vårt. Det er ikke uten grunn at vi er svært stolte av at rogn er hovedråstoffet i Romega.

Omega-3 kapsler av silderogn


Older Post Newer Post

Romega® Hjerne

149,00 NOK

Levering hver 2 måned

*Du må godkjenne betingelsene før du kan bestille

*Du har ikke oppgitt riktig postnummer

*Du har ikke oppgitt riktig e-postadresse

Romega med DHA-fosfolipider for hjernehelsen.
For at du selv skal få oppleve Romega, gir vi deg hele 60 dagers forbruk for kun 149 kroner, direkte levert til din postkasse. Du er ikke bundet til noe fremtidig kjøp, men gir beskjed innen 40 dager etter at du har mottatt den første sendingen med Romega hvis du ikke ønsker automatisk leveringstjeneste. Som abonnent får du faste forsendelser annen hver måned for kun kr 199 pr måned (totalt kr 398) – vi spanderer frakten. Abonnementet kan endres eller avsluttes når du selv ønsker det. Du har 14 dagers ubetinget angrerett på første forsendelse. Benytter du deg av angreretten må du selv betale returporto. Her kan du laste ned angrerettsskjema