Hogne som ny styreleder i NCE Blue Legasea

nce blue legasea

Hogne som ny styreleder i NCE Blue Legasea

Det skjer saker og ting i teamet til Arctic Nutrition. Vi kan med glede meddele at vår grunnlegger, Hogne Hallaråker, er blitt ny styreleder i NCE Blue Legasea.

Hva er Blue Legasea, tenker kanskje du?

Næringsklyngen NCE (Norwegian Centres of Expertise) Blue Legasea arbeider med innovasjon og verdiskaping i utnyttelsen av marint råstoff. Klyngen samler erfaringer, kunnskap og ressurser fra alle deler av den marine verdikjeden, og på tvers av sektorer. Den innhentede kompetansen blir brukt for å utvikle fremtidsrettede prosjekter innen marin næring. Blue Legasea kan slik ansees å være en viktig drivkraft i arbeid som retter fokus på hav med tilhørende forvaltning og verdiskaping av marine ressurser.

Et viktig arbeid for en bærekraftig marinnæring

I dagens samfunn blir jordkloden utsatt for press, og det er et større behov for innovative løsninger for å bedre utnytte verdens naturressurser. Dette inkluderer de marine ressursene – et arbeid NCE Blue Legasea tar på alvor.

Framtidsrettet innovasjon og verdiskaping i den marine næringen er helt nødvendig. For Blue Legasea innebærer det å løfte en av Norges viktigste eksportnæringer, og samtidig fremme Norge som en føregangsnasjon innen bærekraftig verdiskaping basert på 100% utnyttelse av marint råstoff. Denne tankegangen står sterkt i samsvar med flere av FN’s bærekraftsmål. Blue Legasea vil slik trå frem som en fremtidsrettet næringsklynge, som kan spille en viktig rolle i utviklingen av havnasjonen Norge.

Hogne som ny styreleder 

Det å utnytte marint råstoff er noe Hogne er kjent med. Da Arctic Nutrition utviklet kosttilskuddet, Romega, ble det ekstrahert fra silderogn, som er eit restråstoff. En slik utnyttelse av silda i sin helhet kan trekkes frem som et eksempel hvor forskning og innovativ teknologi har resultert i et marint premiumprodukt.

«Innovasjonskraften og kremmerånden hos våre medlemmer er eksepsjonell, og det er vår oppgave å la denne føre til ny vekst, og nye produkter eller løsninger. Jeg ser frem til å lede dette arbeidet i klyngen sammen med vår kompetente og entusiastiske administrasjon.», seier Hallaråker.

Hogne har både erfaring og kunnskap som vil bli nyttig i arbeidet som styreleder i NCE Blue Legasea. Han blir særlig viktig i arbeidet med å løfte frem innovasjonskraften og kremmeråndene hos NCE Blue Legaseas medlemmer.

Klyngeleder for NCE Blue Legasea, Wenche Uksnøy, er klar på at Hogne vil bli en viktig ressurs som styreleder.

«Vi er veldig fornøyde med å få inn en så erfaren kapasitet fra industrien som ny styreleder! Hogne kjenner marin og biomarin verdikjede fra A til Å og har vært aktiv partner i klyngen og i prosjektet. Det er et veldig godt grunnlag for å kunne løfte klyngearbeidet enda et steg videre.», seier Uksnøy.

Det er et enormt potensiale for marin verdiskaping, og sammen med den entusiastiske administrasjonen i Blue Legasea, vil Hogne være med på å videreutvikle innovative produkter og løsninger for den marine framtiden.

Vi gleder oss til å følge Hogne og NCE Blue Legasea i fremtidige prosjekt.

NCE’s tre fokusområder

  1. Skape samarbeid mellom marin og maritim sektor for å akselerere utvikling av fiskeriteknologi

     

  2. Videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av marint råstoff i Norge

     

  3. Bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi

Kontakt oss